Stosowane materiałyTworzywa sztuczne ze względu na doskonałe właściwości zastępują w coraz większym stopniu materiały tradycyjne tworzywem wykorzystywanym do wytwarzania naszych wyrobów jest Tworzywo Wzmocnione Szkłem (TWS). TWS jest laminatem poliestrowo-szklanym składającym się z syntetycznych żywic zbrojonych odpowiednimi wzmocnieniami szklanymi. Żywice zapewniają bardzo wysoką odporność chemiczną, a zbrojenie daje wytrzymałość mechaniczną.

TWS charakteryzuje się następującymi właściwościami:

 • Bardzo wysoka odporność chemiczna w porównaniu ze stalą,
 • Wysoka wytrzymałość mechaniczna,
 • Lekkie wyroby,
 • Zapewnioną wieloletnią żywotność,
 • Brak możliwości konserwacji,
 • Możliwość produkcji wyrobów o skomplikowanych kształtach,
 • Łatwość montażu.
Wyroby z TWS są odporne na następujące media:
 • Większość kwasów o różnym stężeniu,
 • Ługi techniczne,
 • Koagulanty i inne media służące do obróbki ścieków,
 • Ścieki przemysłowe i socjalne,
 • Woda przemysłowa (zdemineralizowana),
 • Woda pitna,
 • Środki pianotwórcze,
 • Wiele innych (w zależności od potrzeb).
Wyroby wykonane z TWS mogą być produkowane o dowolnych przekrojach i długościach.
F.P.U.H. "LAMINEX" Anna Guzy-Potępa, 33-132 Niedomice, ul. Fabryczna 4 | tel. fax (0-14) 645-74-59, tel. kom. 664 666 912 | laminex@home.pl