Do pobrania


 

Nr Nazwa dokumentu Pobierz
1. Instrukcja posadowienia zbiorników podziemnych do pobrania w PDF
2. Karta zbiornika podziemnego 1 (od 2 do 12 m3)
3. Karta zbiornika podziemnego 2 (od 13 do 60 m3)
4. Karta zbiornika naziemnego na podporze ciągłej
5. Karta zbiornika naziemnego na dwóch podporach
6. Dobór, montaż i wymagania techniczne oczyszczalni drenażowej
7. Karta katalogowa studzienek wodomierzowych do pobrania
8. Instrukcja posadowienia do pobrania w PDF
9. Tabela odporności chemicznej
10. Dane techniczne - aprobata przepompowni
11. Instrukcja montażu przepompowni do pobrania
12. Dobór separatora tłuszczu i skrobii
13. Dobór i instrukcja obsługi separatorów
Z.P.T.S , 33-132 Niedomice ul. Niedomicka | tel. fax (0-14) 645-74-59, tel. kom. 604 537 719 | laminex@home.pl